Csomag

Csomag kiszállítás megrendelésének felvétele és lemondása:

Az árufelvételre szóló megbízás történhet szóban és/vagy írásban. A csomag (áru) megrendelés leadásának határideje vidéki felvétel esetén előző nap 18 óráig, budapesti csomag felvétel esetén a felvétel napján 14 óráig.

A megbízás leadásával az ún. gentleman agreement alapján szerződéses jogviszony jön létre a feladó (továbbiakban: Megbízó) és a fuvarozó (továbbiakban: Megbízott) között.

A szerződés teljesítettnek minősül a Megbízott részéről a fuvarfeladat elvégzését igazoló
fuvarlevél átadásával, a Megbízó részéről pedig a fuvarfeladat bérmentesítésével.
A megbízás lemondása költségmentesen történhet szóban vagy írásban mindaddig, amíg a
Megbízott képviselője meg nem jelenik az árufelvételi címen. A meghiúsult kiállás díja a
tarifatáblázatban szereplő mindenkori minimum díj összege.

Csomag felvétel:

Budapesten: a megbízás leadásának napján 9-17 óra között

Vidéken: a megbízás leadását követő munkanapon. A felvétel időpontját a Megbízott jogosult
meghatározni a járatok időkorlátainak figyelembevételével.

A csomag felvétel dokumentálása:

  • A futárszolgálat képviselője egy szigorú sorszámozású 4 példányos fuvarlevél kitöltése után veszi át a csomagot (árut) a Megbízótól.
  • A Megbízó köteles minden olyan információt felvezetni a fuvarlevélre, amelyek a csomag kiszállítás zökkenőmentes megvalósításához feltétlenül szükségesek (pl: pontos név, cím, telefonszám, nyitvatartási idő, bérmentesítő megjelölése), valamint a speciális utásításokat (pl: okmányvisszaforgatás, áruérték beszedés), amelyek teljesítését a Dt Expressztől elvárja.
  • A nem megfelelően kitöltött fuvarlevelekből származó esetleges kár a Megbízót terheli.
  • A futárszolgálat képviselője tartalmi viszgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek.
  • Képviselőnk köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. A "Törékeny" jelzés gondosságra int, de nem védi az árut. Amennyiben a Megbízó nem gondoskodik a csomagolás és/vagy az áru cseréjéról, úgy a Megbízott képviselője ezt a tényt rávezeti a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.
  • A csomag felvétel igazolásaként a mindkét fél által aláírt fuvarlevél 4. példánya a Megbízónál marad.

Csomag biztosítás

A Megbízott minden egyes csomag esetén, a neki felróható károk esetére - a gondatlan,
szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy
megsemmisülése esetére - kártérítési fedezetet (csomag biztosítás) ad a Megbízó javára.
DT EXPRESSZ Futárszolgálat Kft.    |   1097 Budapest, Kén u. 6.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu